Friday, 2 March 2012

Pengertian Peribahasa

Peribahasa adalah kata kiasan yang mengandung makna tersembunyi. Peribahasa juga merupakan ungkapan yang terbuat dari kalimat ringkas dan padat, yang berisikan perbandingan, perumpamaan, sindiran, dan nasehat.
Peribahasa terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama merupakan kiasan, sedangkan kalimat kedua adalah artinya.

Yang termasuk dalam peribahasa adalah: Bidal, Ungkapan, dan Perumpamaan.
- Bidal adalah, pepatah atau peribahasa yang mengandung nasehat, peringatan, atau sindiran.
- Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan gabungan maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggotanya.
- Perumpamaan adalah kalimat yang berisikan perbandingan.